Meskerem Geset Techane

Commissioner for Women's and Children's Rights

Meskerem Geset Techane's Image